Italští karosářští mistři – Pininfarina (2.část)

V první části jsme sledovali osudy italské karosárny Pininfarina od založení v roce 1930 až do smrti zakladatele firmy Battisty Fariny. Druhá, závěrečná část se zabývá obdobím od převzetí firmy Sergiem Pinifarinou až do současnosti. Tento vynikající návrhář a podnikatel dokázal firmu dál rozvíjet a k tomu ještě stačil zastávat funkci poslance evropského parlamentu.